Nieuws & activiteiten

Activiteitenkalender

Filosofisch spreekuur

Elke derde donderdag van de maand hou ik van 16.00 – 17.30 een gratis spreekuur in de dBieb Leeuwarden (de Stille).                                              Zie https://www.dbieb.nl/te-doen/vraag.html. In deze corona tijd ben ik beschikbaar voor een video – consult. Belangstellende kunnen mailen naar [email protected] of me even bellen op 06 – 51440372

Karavaan van de vriendschap

Vanaf juni 2020 neem ik in Fryslan maandelijks deel aan de karavaan van de vriendschap. Nadere informatie volgt.

 

Activiteiten uit het verleden

 

Op 3 juni 2019 heb ik op verzoek van ERA, de studievereniging voor studenten filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, een groepsgesprek begeleid over mentale gezondheid.

In mei 2019 heb ik als Socratisch Gespreksleider voor MOVUM uit Groningen drie lunchbijeenkomsten begeleid.  Hoofdthema was ‘Intrinsieke motivatie’.  De eerste bijeenkomst ging over autonomie (“Wanneer laat je iemand zijn eigen gang gaan?”), de tweede over zingeving (“Wie is verantwoordelijk voor zingeving?”) en de derde over meesterschap (“Wat kun je een ander leren?”). Het waren mooie en geanimeerde gesprekken.

Goed luisteren en goede vragen stellen, dat lijkt zo eenvoudig. Maar wat is goed luisteren? En weten we de juiste vragen te stellen? Op 6 mei jl. hebben we in een proeverij van Noorderlink flink geoefend in het “schoon en onthecht luisteren” en in de kunst van het vragen stellen. Daarna hebben we een kort filosofisch gesprek gevoerd over of en in hoeverre je invloed kunt hebben op jouw werkgeluk. “Valt geluk te leren”. De deelnemers hebben deze proeverij met gemiddeld een 8 beoordeeld.

Het motto van de Maand van de Filosofie is “Ik stuntel, dus ik ben”. Op 13 april 2019 kon men in de Nacht van de Filosofie te Leeuwarden de hele avond bij mij filosofisch komen biechten. Ik heb een aantal mooie, soms leuke, soms zoekende, soms indringende gesprekken mogen voeren.

Tijdens een 10voor10 netwerkbijeenkomst van Jantine Wijtsma heb ik 10 april 2019 verteld over mijn Filosofische Praktijk. We hebben geanimeerd gesproken over de kunst van het “schoon, onthecht” luisteren en het vragen stellen, over de verschillen tussen coaching en de aanpak van een filosofisch practicus en over het spanningsveld tussen nabijheid en afstand met jouw bezoeker.

Februari 2019 was ik te gast bij TalentPlus Groningen, een vereniging van werkzoekende 45-plussers met een HBO/WO achtergrond. Welke betekenis kennen we toe aan werk? Bepaalt werk jouw identiteit of is leven meer dan werk? Is werk bepalend voor jouw zelfwaardering en zelfontplooiing? Hoe geven we zinvol invulling aan ons leven zonder werk? Mooie en soms indringende vragen die we samen in een groepsgesprek hebben verkend.

“Mooie inleiding in de socratische gespreksmethode gekregen van filosofisch practicus Roel Klopstra. Over jezelf aan de kant zetten, schoon luisteren en de moed om te denken”, zo luidde een bericht van Het Zuiderlicht Managementadviseurs op LinkedIn. Op 7 november 2018 heb ik aan de hand van de begrippen luisteren, insisteren en vragen een toelichting gegeven op mijn activiteiten.

Filosoferen in de caravan. 

In september 2019 nam ik deel aan het grootste Kennisfestival van Noord Nederland in Groningen.

Tijdens Let’s Gro Groningen heb ik begin november 2018 in een caravan een aantal mooie, soms ontroerende, moedige en indringende gesprekken mogen voeren over geluk. Wat is geluk? Overkomt geluk je of kun je het leren, maakt werk gelukkig of kun je gelukkig zijn zonder werk, gun ik mezelf zaken achter me te laten, wat is mijn plek, wie voedt mijn onrust op, welke wegen kan en wil ik inslaan, durf ik te kiezen, wat zijn realistische keuzes, vragen die prikkelen, vragen waarover mijn bezoekers hebben gefilosofeerd, vragen die mijn bezoekers hebben meegenomen om er verder over na te denken.

Filosofie en Werk.

“Wat betekent verlies van werk? Vind ik mijn werk nog zinvol? Wat is werkgeluk? Maak ik wel de juiste keuzes? Ga ik een volgende stap zetten in mijn loopbaan? Heb ik faalangst of staat mijn perfectionisme me in de weg? Vragen waar we soms mee worstelen en niet goed uitkomen”. Tijdens het Werkfestival Groningen 2018 heb ik twee workshops begeleid om over dergelijke vragen te filosoferen. Verder heb ik een caravan tal van individuele gesprekken gevoerd. Het was zo druk dat helaas niet iedereen aan bod kon komen. Heb ik een stip op de horizon nodig, wat zijn mijn beren op de weg, wat is onzekerheid, maak ik de juiste keuzes, ga ik een stap in het donker zetten, vragen waar mooi en soms indringend over is gesproken.