Leesgroep Spinoza

25 september 2023 | 00:00 Leeuwarden, Spanjaardslaan 91

De Ethica wordt gezien als het hoofdwerk van Spinoza. De eerste twee delen van de Ethica gaan over zijn kenleer. In de leesgroep gaan we het derde tot en met het vijfde deel van de Ethica lezen die gaan over zijn emotieleer. De emotieleer van Spinoza kent nog steeds een grote actualiteitswaarde en nodigt uit tot reflectie. ‘Hoe helderder u uzelf en uw emoties begrijpt, hoe meer u gaat houden van dat wat is’ (Spinoza).
Opzet leesgroep:
– zes bijeenkomsten
– eerste bijeenkomst: kennismaking en introductie op Spinoza
– tweede tot en met de zesde bijeenkomst: lezen en filosoferen over dat wat gelezen is
– aantal deelnemers: max. 7
– iedere deelnemer wordt geacht over een exemplaar van de Ethica te beschikken en wordt geacht voorafgaand aan een bijeenkomst de tekst te gaan lezen die in die bijeenkomst aan de orde komt
– voorkennis is niet vereist; ik zie het als mijn taak om de deelnemers door de tekst te leiden
– prijs: €75,– in totaal; in de prijs is ingegrepen koffie/thee en een glaasje wijn/frisdrank
– locatie en tijdstip: Spanjaardslaan 91 te Leeuwarden op een doordeweekse avond

Belangstelling: stuur dan even een mailtje naar info@roelklopstra.nl met vermelding leesgroep Spinoza