Thuiskomen in Fryslân: Arno Brok


Card image cap

Waaruit bestaat het thuisgevoel? Heeft het je thuis voelen in Fryslân, het weer thuiskomen in Fryslân te maken met de Friese identiteit? Hoe kun je aankijken tegen de meertaligheid in de provincie Fryslân? Moeten we het ‘cultureel eigene’ van de provincie Fryslân en de ‘grote wereld’, het kosmopolitisme denken in termen van tegenstelling of juist niet? 

Over deze vragen spreek ik in deze podcast met de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, drs. A.A.M. (Arno) Brok

Arno Brok werd geboren in Leerdam. Zijn studie bestuurskunde aan de Thorbecke Academie te Leeuwarden bracht hem naar Fryslân. Na voltooiing van zijn opleiding bestuurskunde aan de Universiteit te Twente werkte hij als ambtenaar voor twee provincies. Daarna werd hij wethouder van de gemeente Leeuwarden, burgemeester van de gemeente Sneek en burgemeester van de gemeente Dordrecht. In 2017 trad hij aan als Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. 

Filosofische opvattingen komen in deze podcast aan bod aan de hand van de uit Fryslân afkomstige filosoof Lolle Nauta.     

Luister naar deel 3 van de podcast ‘Thuiskomen in Fryslân’ van Roel Klopstra 

Beluister de podcast op de volgende platformen